Пошук по сайту


Основи

Основи

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС

"АКАДЕМІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ПРАВА


П.М. ЦИБУЛЬОВ


ОСНОВИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством

освіти і науки України для студентів

вищих навчальних закладів

КИЇВ

ІІВП

2005

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................6

1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ..............................................9

1.1 Поняття інтелектуальної власності....................................9

1.1.1 Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності......................................................................9

112 Інтелектуальна власність як право........................10

1.2 Еволюція інтелектуальної власності..................................12

1.2.1 Еволюція промислової власності...............................12

1.2.2. Еволюція авторського права і суміжних прав.........15

1.2.3 Еволюція інтелектуальної власності в Україні......17

1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.....................................20

1.3.1 Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства................................................................20

1.3.2 Роль промислової власності у економічному розвитку......................................................................21

1.3.3 Авторське право і розвиток культури....................24

.

Питання для самоконтролю.....................................................26

2 СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ...........................28

2.1 Об'єкти права інтелектуальної власності........................28

2.1.1 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності.....................................................................28

2.1.2 Об'єкти промислової власності................................29

2.1.3 Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності29

2.1.4 Об'єкти авторського права і суміжних прав...........ЗО

2.2 Суб'єкти права інтелектуальної власності.......................ЗО

2.3 Система законодавства України про інтелектуальну власність.............................................................................32

2.4 Державна система правової охорони інтелектуальної власності...........................................................................33

2.5 Міжнародна система інтелектуальної власності.............36

Питання для самоконтролю......................................................39

З ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ................................................................................42

3.1 Мета і принципи правової охорони.................................42

3.2 Охорона прав на об'єкти промислової власності...........44

3.3 Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності............................................................................47

3.4 Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав.....50

3.4.1 Джерела права............................................................50

3.4.2 Охорона об'єктів авторського права......................51

3.4.3 Охорона об'єктів суміжних прав...............................53

3.5 Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном................................:...........................................54

3.5.1 Охорона прав на об'єкти промислової власності... 54

3.5.2 Охорона прав на об'єкти авторського права і суміжних прав..............................................................55

Питання для самоконтролю....................................................56

4 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.......................59

4.1 Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар. . 59

4.1.1 Особливості права інтелектуальної власності як товару.......................................................................59

4.1.2 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив...........................................................................61

4.2 Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності............................................................................64

4.2.1 Мета і основні способи комерціалізації....................64

4.2.2 Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві..........................64

4.2.3 Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства......................66

4.2.4 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.....................................................................67

4.3 Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності............................................................................70

4.3.1 Цілі оцінки прав...........................................................70

4.3.2 Підходи дооцінки........................................................71

4.3.3 Методи оцінки...........................................................72

4.3.4 Послідовність оцінки..................................................76

4.4 Управління правами інтелектуальної власності.............79

4.4.7 Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.....................................................................79

4.4.2 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення................................................81

4.4.3 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав..................................................82

4.4.4 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав..........................................84

4.4.5 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав....................................................85

4.4.6 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації..........................................................85

Питання для самоконтролю......................................................86

5 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ...................88

5.1 Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення......................................................................88

5.2 Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності............................................................................89

5.3 Категорії спорів..................................................................92

5.4 Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.................................................93

5.5 Способи захисту права інтелектуальної власності........95

5.5.1 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав...95

5.5.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав..................96

5.5.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав. 98

5.6 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS..................................................................................99

Питання для самоконтролю....................................................101

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..............................................103

Основна.....................................................................................103

Додаткова..................................................................................103

Законодавство України про інтелектуальну власність..........104

Міжнародні договори з інтелектуальної власності.................106


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Основи християнської етики
Програма “Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів” рекомендована Міністерством освіти І науки України (Лист 1/іі-6347...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики
Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи...

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
Рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 29 червня 2006 р. «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Вступ
Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. О. Амонашвілі

Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

В.І. Лозова, Г. В. Троцко теоретичні основи виховання І навчання
Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів педагогічних

Баженова Л. Основи вибору професії: (Програма для учнів 9-х класів)./...

Назва програми Клас Кількість годин Видавництво Рік видання 1
Основи християнської етики. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (п+х+р/з)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка