Пошук по сайту


Довідка про стан реалізації Закону України «Про мови»

Довідка про стан реалізації Закону України «Про мови»

Довідка

про стан реалізації Закону України «Про мови»

Українська мова є державною мовою в Україні (згідно ст.1). Педагогічний колектив активно працює над впровадженням регіональної Програми розвитку та функціонування української мови.

Навчання в закладі здійснюється українською мовою (у 12-и класах з 21 викладання ведеться української мовою). Педагоги дотримуються мовного режиму у веденні ділової документації (книги наказів, протоколів педагогічної ради, нарад при директорові, план роботи на поточний навчальний рік, матеріали шкільних методичних об’єднань тощо). Учителі школи активно впроваджують регіональні програми «Дистанційна освіта», «Обдаровані діти», «Організація наукової та дослідницько – пошукової роботи педпрацівників», «Формування самоосвітньої компетентності учнів», «Моніторинг якості освіти», «Програму впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес». Ведеться моніторинг якості підготовки вчителів - предметників, які викладають в україномовних класах. Результати анкетувань, діагностики, аналізи відвіданих уроків свідчать, що підвищився рівень якості підготовки вчителів.

Учителі початкової школи та викладачі української мови та літератури залучені до моніторингу якості мовної освіти, моніторингу читацької компетентності учнів школи.

У школі створено необхідні умови для розширення функціонування української мови як державної та мов національних меншин.

Навчальні предмети українська мова та література викладаються фахівцями, дотримуючись вимог МОН щодо викладання української мови. Викладання української мови та літератури здійснюється за чинними навчальними планами, використовуються підручники і посібники, що мають гриф МОН України.ПІБ вчителя

Освіта

Фах за освітою

Курси підвищення кваліфікації

В яких класах викладає

Латишева

Світлана

Олександрівна

Вища,

Донецький національний університет

Учитель української мови та літератури

Лютий 2010

8, 9, 11

Баркова

Олена

Вікторівна

Вища,

Донецький національний університет

Учитель української мови та літератури

Січень 2010

7, 9, 10

Кайдан

Зінаїда

Вікторівна

Вища, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Учитель української мови та літератури

Листопад 2010

5,9

Луговцова

Ірина

Іванівна

Вища,

Донецький національний університет

Учитель української мови та літератури

Серпень 2010

6,7

Котюкова

Світлана

Володимирівна

Вища,

Донецький національний університет

Учитель української мови та літератури

Серпень 2011

6,8,9

Колодяжна

Олена

Леонідівна

Вища,

Донецький національний університет

Учитель української мови та літератури

Травень 2012

5,10

 

Учителі української мови володіють на достатньому рівні новітніми технологіями, використовують у своїй роботі тести, картки, схеми, проводять уроки позакласного читання та розвитку зв’язного мовлення.

З метою підвищення якості знань учнів з української мови у класах 2б, 3б, 4б (з російською мовою навчання) збільшено години на вивчення української мови – по 1 годині на тиждень додатково за рахунок варіативної складової, введені факультативи: «Практикум з правопису з української мови» - 8-9 клас (Котюкова С.В., Луговцова І.І., Баркова О.В.), «Ділове українське мовлення» - 10 клас (Баркова О.В.), введено індивідуально-групові заняття з української мови у 5б, 6б, 7а, 7б класах – 0,5 години на тиждень, 8а, 8б – 1 годину на тиждень.

Учні школи забезпечені підручниками на 98 %. За І семестр 2012 – 2013 навч. року семестр бібліотечний фонд поповнився 47 екземплярами художньої, наукової, довідкової літератури українською мовою видання.

Учителі – предметними передплачують наступні україномовні видання: «Українська мова та література в школі», «Розкажи онуку», «Початкова школа», «Математика в школі”, „Хімія. Біологія”, „Фізика в школах України”, „Шкільна бібліотека”, «Англійська мова», «Істрія та правознавство», «Географія та економіка в школі».

З метою підвищення ролі шкільної бібліотеки щодо пропаганди видань українською мовою та залучення учнів до активного читання проведено наступні масові заходи: день відчинених дверей «Запрошую до бібліотеки» для батьків, учнів, учителів, інформаційна година «Звідки прийшла книга»(5кл.), гра-вікторина «Сторінками най улюблених книг» (5-7кл.), свято «Путешествие в мир книги»(2-4кл.), конкурси: «Сучасний читач року»(2-4кл.), «Читач 2013р.»(5-7кл.), вікторина «Звичаї нашого народу»(7кл.), проводилися бібліотечні уроки „Як народжувалася книга”, „Довідкова література”, „Словники. Довідники. Енциклопедії”, „Твій друг – книга”, презентація нової літератури.

Виховна та позакласна робота спрямована на поширення використання української мови, вивчення традицій і культури українського народу, виховання патріотизму, національної свідомості формування в дітях особистісних рис громадянина України на основі традицій народної педагогіки і моралі.

Традиційними в закладі стали Тиждень української писемності та мови (листопад); Шевченківські свята (березень); Тиждень української мови та літератури, конкурс юних поетів «Проба пера», дослідження літератури рідного краю, зустрічі з місцевими письменниками.

Учні закладу беруть активну участь у міському етапі учнівської олімпіаді з української мови (2012-2013 н.р.): Жолобчук О. (ІІ місце), Базилєва О. (І м.), Тумакова К. (ІІІ м.), Всеукраїнському конкурсі на кращий відгук на сучасну дитячу прозу – Бакун Д. (І м.), Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка – Назаренко А., Рудніченко А. (ІІІ м.), Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика (міський етап: Базилєва О. – І м., Жолобчук О. – ІІІ м., Климова Т. – ІІІ м.).

У школі проведено сумісні засідання методичних об’єднань, круглі столи, засідання фокус – груп, під час проведення яких висвітлювався досвід роботи вчителів української мови та літератури щодо підвищення якості знань учнів, впровадження нових освітніх технологій, організації компетентнісно орієнтованого НВП, методичного забезпечення викладання предмету: педагогічні читання «Розвиток творчих здібностей і обдарувань учнів. Як використати поради В.О.Сухомлинського?», практичні семінари «Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності», «Організація самоосвітньої роботи учнів», «Технологія організації групової форми роботи», круглі столи «Механізм інтелектуального розвитку учнів», «Сучасні засоби навчання в інноваційній діяльності педагогів», «Спільна робота вчителів-словесників і шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інтересу до читання» тощо. Матеріали з досвіду роботи педагогів оформлені у відповідних методичних посібниках.

У школі діє кабінет української мови та літератури з необхідно навчально-методичною базою, оформлені зали з використанням державної символіки, українських народних мотивів, подіями з історії України.

Для покращення роботи щорічно видається наказ про дотримання єдиних вимог щодо роботи із документацією. Опрацьовується інструкція з ведення ділової документації на початок навчального року. Питання розвитку та функціонування української мови розглядалось на засіданнях МО вчителів початкової школи, української мови та літератури.

Проте потрібно звернути увагу на наявні порушення в підписах зошитів, дотримання вимог до ведення щоденників, виправлення помилок у роботах учнів вчителями з інших предметів.

 

Рішення:

1. Вважати рівень діяльності педагогічного колективу щодо реалізації ст. 10 Конституції України, виконання Закону України „Про мови” та інших нормативних документів з питань розвитку та функціонування української мови достатнім.

2. Довідку про стан виконання Закону України «Про мови» розглянути на засіданні педради.

Лютий 2013р., Котюкова С.В., керівник МО вчителів

української мови та літератури

3. Продовжити роботу щодо надання годин варіативної складової для факультативів з української мови.

Червень 2013р., Латишева С.О.

4. Заслухати питання «Про стан виконання Закону України «Про мови» на нараді при директорі.

Червень 2013 р., Коюкова С.В., керівник МО вчителів

української мови та літератури

5. Під час вивчення стану викладання предметів звертати увагу на роботу вчителів з реалізації Програми розвитку й функціонування української мови в школі.

Постійно, заступники директора з НВР

6. Планувати роботу методичних об’єднань з урахуванням положень шкільної Програми розвитку й функціонування української мови.

Постійно, керівники МО

7. Планувати сумісні виховні заходи з батьками українознавчого спрямування.

Постійно, Новікова В.Л., класні керівники
Заступник директора з

навчально-виховної роботи С.О.Латишева
Ознайомлені:


Котюкова С.В.

Шклярик В.В.

Торопова О.П.

Погорелець І.В.

Петровець І.В.

Яркович Е.Б.

Бєлоус Т.М.

Колодяжна О.Л.

Бєлова В.В.

Юрченко Н.Г.

Кутєпова О.П.

Бурмінська Т.В.

Дика Н.М.

Кайдан З.В.

Луговцова І.І.

Мосолова В.Д.

Міліцина Л.М.

Лукашова О.О.

Лаптєва О.В.

Бобилєва В.В.

Погорелець І.В.

Новікова В.Л.

Ярко Н.Ф.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Про страхування"
Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного...

Довідка про стан управлінської діяльності щодо організованого закінчення
Запорізької міської ради від 19. 03. 2014 №148р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2013/2014...

Пояснювальна записка Навчальний план Гаї-Дітковецької загальноосвітньої...
Закону України „Про загальну середню освіту“, листа монмолодьспорту України від 29. 04. 11р. №1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх...

Наказ
Відповідно до Положення про районний методичний кабінет, з метою виконання Конституції України ( 254к/96-вр ), Закону України «Про...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про навчальні кабінети (далі — кабінети) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших...

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка