Пошук по сайту


Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань дпа в 11 класі в разі її проведення в навчальному закладі

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань дпа в 11 класі в разі її проведення в навчальному закладіКомунальний навчальний заклад

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Орієнтовні вимоги

до змісту атестаційних завдань ДПА в 11 класі

в разі її проведення в навчальному закладі

(2015-2016 н. р.)

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі переказу за традиційною методикою.

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Поради щодо підбору тексту переказу

1. Тексти мають бути змістовні. До їх підбору треба підходити делікатно, виважено, щоб не травмувати дитину (наприклад, не брати тексти про маму, адже не в усіх дітей є мама).

2. Обходити політичні, релігійні теми.

3. Тексти мають викликати позитивні емоції.

4. Краще брати готові, вивірені тексти.

5. Не використовувати тексти з авторськими розділовими знаками.

6. Накопиченість орфограм і пунктограм у тексті має бути оптимальною.

Переказ проводиться за традиційною методикою.

За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДПА

На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.

На організацію й підготовку учнів до роботи (роздача заздалегідь підготовлених аркушів, їх підписування) відводиться 2-3 хвилини. У цей час учитель читає первинний текст мовчки і готується до його озвучення, дотримуючись необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації.

Далі вчитель читає (в середньому темпі) перший раз текст, учні слухають, записів не ведуть ніяких. Після цього дається 3 хвилини для осмислення учнями почутого, вони можуть зробити короткі записи ключових слів, основної думки, конкретних фактичних найменувань (прізвища, дати, цифри).

Під час читання тексту вчитель не називає учням абзаци, вони мають самостійно згрупувати речення в абзаци, відповідно до змісту тексту.

Під час державної підсумкової атестації робота повинна виконуватися учнями самостійно, а тому вести під час атестації бесіду про те, що їм зрозуміло, що незрозуміло не потрібно. Також не проводиться усне переказування почутого та колективне складання плану до тексту.

На дошці вчитель може зробити окремі записи, як-от: маловідомі іншомовні власні імена й географічні назви; складні для сприйняття на слух рідковживані слова (діалектизми, екзотизми, архаїзми, історизми чи індивідуально-авторські слова).

Повторне читання первинного тексту вчителем. Під час сприймання тексту на слух учні можуть зробити записи у чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, для зв’язку частин тексту.

Робота з чернеткою. На чернетці записати лише прізвище. Написання учнями роботи в чернетці (плану, тексту переказу) в повному чи скороченому варіанті, також можливе використання скорочень для економії часу. Під час роботи з чернеткою учні звертають увагу на те, що треба уникати невиправданих повторів, невдалого вибору слів, синтаксичних конструкцій, неправильної розстановки розділових знаків. Бажано, щоб учні у чернетці написали всю роботу, щоб можна було чітко визначитися із папером на чистовий варіант.

Редагування. Варто відвести цій роботі 10-15 хвилин, що дасть змогу учням поліпшити мовне оформлення своєї роботи, домогтися більшої точності у вираженні думок тощо.

На виконання роботи в чистовому варіанті (переписування) відводиться не менше 20 хвилин. Учні повинні подбати про те, щоб робота була написана охайно, без виправлень, відповідно до норм оформлення письмового тексту (поділ тексту на абзаци та ін.).
ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, згідно з вимогами до оформлення такого виду робіт. Роботу слід виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом.

Оформлення титульної сторінки

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу.

На ньому зазначається дата, до прикладу: 05.05.2016 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

ЗРАЗОК ПІДПИСУ:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс середньої школи

учня (учениці) 11 класу

(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

Оформлення другої сторінки
На перших двох рядках другої сторінки учні записують вид роботи та назву тексту. Після заголовків крапку не ставлять.
ЗРАЗОК:

Переказ

Ранній автопортрет Шевченка

Упродовж свого творчого життя Шевченко створив понад тридцять малярських і графічних автопортретів, у яких передав свої думки, почуття, переживання … __________________________________________________

Оформлення останньої сторінки

Після тексту вчитель виставляє оцінку.

Нижче − прізвища й ініціали голови та членів атестаційної комісії, їхні підписи.
ЗРАЗОК:
Зм. – 2

МО – 3 ;5

9/8 9 б.
Голова атестаційної комісії М.Г. Баз
Члени комісії: В.Є. Миронко

Т.С. Русланко

В.Ю. Свит
ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
За переказ виставляється одна оцінка.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу, додається кількість балів за мовне оформлення (грамотність) і їх сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа (див. Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011, с. 44-49).

Учитель ураховує те, що під час докладного переказування відтворюється 65% обсягу тексту.

Крім того, коли йдеться про оцінку випускної роботи, слід мати на увазі, що об’єктивна оцінка робіт учнів може бути результатом не тільки уважної перевірки, підрахунку помилок, правильної їх класифікації, а й гнучкого підходу вчителя.

Використана література
1. Наказ МОНУ від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток до наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02....
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

«Затверджую» Директор школи: В.І. Алексєєнко Графік проведення дпа-2013...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Проведення дпа в основній школі
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та листа мон про проведення державної...

Організація та зміст навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну...

Про проведення дпа в 9 та 11-х класах
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітнії навчальних закладах та...

Костильов О. В., Андерсон О. А
У 4-х, 9-х та 11-х класах у 2013/2014 навчальному році атестація проводиться за збірниками завдань, затвердженими наказами Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка