Пошук по сайту


Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за І семестр2013 2014 н р. Методичне обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працює над проблемою «Шляхи підвищення ефективності уроку,

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за І семестр2013 2014 н р. Методичне обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працює над проблемою «Шляхи підвищення ефективності уроку,

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

за І семестр2013 – 2014 н.р.

Методичне обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працює над проблемою «Шляхи підвищення ефективності уроку, як основної форми організації навчально-виховного процесу, як шлях до особистісного зростання учнів».

До методичного об’єднання входять вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, музики, етики. Зусилля вчителів спрямовані на творчий пошук. Кожен педагог, працюючи над власною методичною проблемою, прагне урізноманітнювати модель уроку, постійно вдосконалюючи його технологію.

В своїй роботі педагоги керуються такими нормативними документами з питань освіти як Методичні рекомендації міністерства освіти і науки України: «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»,   Постановою Кабінету Міністрів України №1392 від 23 листопада 2011 року “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” ,  «Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами».

Робота методичного об’єднання здійснювалась на основі плану методичного об’єднання та загальношкільного плану роботи. План роботи методичного об’єднання був складений на основі діагностичного опитування педагогів про питання, які необхідно обговорити. Вчителі пропонували теми доповідей, з якими вони будуть виступати. За наслідками діагностики всі вчителі налаштовані на активне впровадження нових технологій, а саме: проектних, інформаційно-комунікаційних, інтерактивних, технології розвитку творчої особистості, розвитку критичного мислення та інших.


За перший семестр було проведено два засідання методичного об’єднання. На першому педагоги ознайомились з нормативними документами з питань освіти, якими ми керуємось в своїй роботі.

Друге засідання було проведене в жовтні. Вчитель англійської мови ознайомила колег з ресурсами лінгафонного кабінету, провела цікавий майстер-клас, показала форми і методи викладання іноземної мови, які використовуються на уроках.

На засіданні було організовано цікаве обговорення нетрадиційних форм і методів оцінювання знань учнів, були запропоновані методичні прийоми, які стимулюють пізнавальну діяльність учнів.

Багато уваги приділялося забезпеченню індивідуальної безперервної самоосвіти і росту професійної культури. Кожен учитель МО постійно слідкує за новими програмами та методичними посібниками з предмету та суміжних областей знань, вивчає методичну та загально – педагогічну літературу, вивчає практичний досвід учителів школи. За звітний період учителями було організовано взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з предмету.

Протягом 2013-2014 навч. року атестуються члени МО Андреєва С.В. та Новіцька Т.С. Атестація відбувається за індивідуальними планами, вчителі пройшли курсову перепідготовку.

Вчитель української мови та літератури Новіцька Т.С. запропонувала відвідати членам методичного обєднання два уроки. Тема уроку з української літератури “В.Винниченко. Цікава історія з життя письменника. “Федько-халамидник”. Вчитель ставила за мету ознайомити учнів з творчістю письменника, його життям, вчити дітей вдумливо читати, аналізувати текст, характеризувати літературний образ, розвивати логічне мислення, культуру мовлення учнів, вміння грамотно висловлювати власні думки, формувати загальні компетенції: особистість, яка усвідомлює себе громадянином, українцем, поважає українську культуру і літературну спадщину. Прийоми навчання відповідали педагогічному задуму, змісту і пізнавальним можливостям учнів. На уроці використовувалась мультимедійна презентація, в ході роботи були поставлені проблемні питання, які спонукали дітей до самостійної роботи над текстом, стимулювали пізнавальну активність. Роботою були охоплені всі учні, особливу увагу вчитель приділила актуальності теми, пов’язала сучасну ситуацію в світі щодо порушення прав дитини з темою уроку.

Урок з української мови на тему “Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль” мав мету повторити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, звернути увагу учнів на історію Кіровоградщини, українські символи. Для попередження стомлюваності учнів вчитель використала різні форми і методи роботи: групову та індивідуальну роботу, мультимедійну презентацію, ребуси, роботу з картками, анаграми, роботу з прислів’ями. Тексти, над якими працювали діти, були пов’язані з Кіровоградщиною, описували її природні багатства. Цікава вправа “Спроба пера” спонукала дітей до творчості.

Вчитель Андреєва С.В. провела урок в 8 класі на тему «Запорізька Січ-козацька республіка”. На уроці здійснено поєднання різних методів навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий. Для активізації навчальної діяльності на початку уроку було поставлене проблемне питання , відповідь на яке учні шукали протягом уроку. Щоб зробити навчання наочним, використовувались відео фрагменти, які перенесли нас в Україну 16 століття, звучав козацький марш, учні працювали з зображеннями козацьких кленодів.

Історія – наука, яка пов’язана з видатними датами в житті нашої країни. В цьому році наш народ відмічав 70-річчя битви за Дніпро. Виховний захід для учнів 8-12 класів підготувала Андреєва С. В., вчитель історії та правознавства. “Без вини, без війни” – так називався виховний захід, присвячений Дню пам’яті жертв голодомору. До уваги учнів 8-12 класів вчитель запропонувала відеокліпи, спогади очевидців цих подій, учні ознайомились з жахливими фактами геноциду українського народу, поглибили розуміння цінності людського життя, необхідності дотримання прав людини.

В грудні в нашій школі традиційно проводиться тиждень гуманітарних наук.

Перший день тижня був присвячений дню визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Вчитель історії, спеціаліст вищої категорії Андреєва С.В. підготувала з учнями 8 класу історичне дослідження «Моє місто в роки Великої Вітчизняної війни». Мета заходу: ознайомити учнів старших класів з історією рідного краю періоду Великої Вітчизняної війни, показати героїзм українського народу на прикладі рідного міста, виховувати у учнів повагу до історії свого народу, виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності. Захід був оснащений наочністю: використовувались відеофрагменти, відеокліпи, підібрані відповідно віку вихованців. В ході заходу учні спирались на історичну карту, були використані слайди, на яких зображено пам’ятні місця Знам’янки, здійснювались міжпредметні зв’язки зі світовою літературою, географією, біологією.

Тема, обговорена на заході, є дуже актуальною в період, коли ми відзначаємо 70-ту річницю визволення нашого краю. Велика увага приділялась таким питанням, як внесок знам’янчан в спільну перемогу в другій світовій війні, партизанський і підпільний рух, остарбайтери та їх доля в ході війни. Учні 8 класу Горщак Я. та Кармазин О. підготували змістовну розповідь про партизанський рух в Чорноліссі. Учні були активними, проявили зацікавленість до питань, запропонованих до уваги.

Вчителі методичного об’єднання провели заходи, присвячені Кіровоградській області – її історії, географічному положенню, природним умовам. Серед них: “Походження назв міст і сіл Кіровоградської області”, підготували вчителі української мови та літератури Пономар К.Ю. та Суковач О.Б., “Місто в каштанах і кленах, Знамянко рідна моя” (Андреєва С.В.).

Вчителі англійської мови Сиромятникова Н.М., світової літератури Бажан О.В. та Ширяєва Л.Г., музичного мистецтва та художньої культури Старіченко В.М., історії та правознавства Андреєва С.В. провели в ході тижня заходи, підготовлені на високому науково- методичному рівні.

Вчитель світової літератури, спеціаліст І категорії Ширяєва Л.Г. запросила учнів 5-6 класів до бібліотеки на захід “Прислів’я та приказки – джерело народної мудрості”. Мета заходу: допомогти учням усвідомити ідейно- художній зміст прислів’їв та приказок, закріпити поняття «усна народна творчість», виховувати любов до народної творчості, викликати бажання звіряти свої вчинки з морально-етичними нормами. Обладнання: виставка книжок, прислів’я, ребуси з прислів’ями, ілюстрації до прислів’їв. На заході прозвучала велика кількість народних прислів’їв та приказок, учні розглянули ілюстрації до них використали багатий матеріал бібліотеки. Педагог здійснював вміле керівництво діяльністю учнів , використовував різні методи навчання: репродуктивний, проблемний, наочний. Зміна видів діяльності була направлена на зняття напруги, для цього вдало використовувались ребуси і загадки.

Третій день був присвячений літературі. Вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Бажан О.В. та вчитель англійської мови , спеціаліст ІІ категорії Сиромятникова Н.М. запросили учнів 8-12 класів до літературного кафе «У загадкового Шекспіра» (позакласний захід із світової літератури та англійської мови). Мета: ознайомити учнів з особистістю В. Шекспіра; розкрити його новаторство в розвитку світової літератури Ренесансу, відтворити внутрішній світ поета через його творчість; розвивати творчі та пізнавальні здібності учнів, вміння застосовувати знання англійської мови; удосконалювати навички виразного читання творів Шекспіра українською мовою та мовою оригінала; сприяти вихованню високих людських почуттів; прищеплювати любов до поезії. Обладнання: портрети В. Шекспіра та ілюстрацій до його творів, презентація «Загадковий Шекспір», сонети Шекспіра українською, російською та англійською мовою, відеозапис спектаклю за мотивами трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» у виконанні учнів школи (2012 року), збірки творів В.Шекспіра. Вчителі світової літератури та англійської мови запросили всіх присутніх у кафе. Але кафе – незвичайне. На столах є меню, як в будь-якому кафе. Але в ньому – сонети Шекспіра. Глядачі полинули у ХVІ століття. І допомогли їм у цьому ведучі (Сайферт Дар'я та Плющ Олена), перекладач (Кучер Анатолій) та актори: Гайіпов Олег (Шекспір), Горщак Олена (дружина письменника), Демченко Олександр (сучасник Шекспіра). Із презентації «У загадкового Шекспіра» діти дізналися багато чого цікавого із життя письменника. А як вони це запам’ятали, перевірив сам Шекспір (Рольова гра «Розкажи мені про мене»). Потім лунали сонети Шекспіра, які підготували учні Андрєєва Алла, Артьомова Тетяна, Овсянніков Юрій, Лапіна Анастасія, Сосновська Анна. А Капітан Олександр навіть прочитав сонет мовою оригіналу.

Ще одну подорож в минуле до театру, тепер шкільного, здійснили учні. Цього разу вони переглянули відеозапис уривків минулорічної вистави за мотивами трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» у виконанні учнів школи.

Змінюються часи, збігають століття, але Шекспір живе і донині – у своїх творах. І це ще раз довели учні нашої школи.

Четвертий день тижня був музичним: на захід до актової зали учнів 8-12 класів запросила вчитель музики, спеціаліст вищої категорії Старіченко В.М. Перед учнями розкрив двері музичний салон «Світоч Людвіга ван Бетховена». Мета: розширити знання учнів про життя та творчість Л. ван Бетховена; ознайомити учнів з історією написання найбільш відомих творів композитора; вчити учнів слухати класичну музику; виховувати інтерес до творчості Людвіга ван Бетховена. Обладнання: портрети Бетховена, нотні збірки, ноутбук, телевізор, презентація заходу, музичні кліпи. Девіз життя і творчості композитора «Через боротьбу до перемоги» та «Музика повинна викресати вогонь із людських сердець». Ведучими на заході були вчитель музичного мистецтва Старіченко В.М. та учні 8 класу Горщак Яна та Кармазін Олександр. Учні підготували цікавий матеріал про початок творчої діяльності композитора, про його мрії стати відомим композитором. На заході прозвучали: Скрипічна соната соль мажор; «Патетична соната» (Соната № 8 до мінор); «Місячна соната» (Соната № 14); «Героїчна соната»; Симфонія № 9 – ода «До радості». Горщак Яна прочитала колискову литовської поетеси Мари Гриєзане «Місячна». Поетеса переклала музику на мову віршів. Учні 8 класу розіграли сценку «В гостях у князя Ліхновського», в якій мова йшла про змагання на звання кращого піаніста Відня. Елінек чи Бетховен? В перемогу Бетховена вірив тільки князь Ліхновський. Так і вийшло. Переміг Бетховен! Учні старших класів уважно слухали музичний матеріал та спостерігали за дійством.

Вчителі вміло змінювали методичні прийоми, використовувала різні форми роботи для того, щоб підвищити активність учнів. Допоміг у показі презентації та музичних кліпів учень 8 класу Параскєва Руслан.

Останній день тижня гуманітарних наук мав юридично-правове спрямування. На засідання круглого столу запросила учнів 8-12 класів вчитель історії і правознавства, спеціаліст вищої категорії Андреєва С.В. Мета: ознайомити учнів з історією виникнення головних міжнародних документів про права людини: Декларацією прав людини і Конвенцією про права дитини; розкрити основні положення Конвенції про права дитини, поглибити знання про права та обов’язки дітей; коригувати процеси сприйняття нового матеріалу, усне мовлення учнів, вміння сформувати власну точку зору на певні явища суспільного життя; формувати правову культуру учнів. День прав людини відзначається світовою спільнотою 10 грудня кожного року, тому тема, обговорена на зустрічі, була достатньо актуальною: «Світова книга прав дитини». На заході використовувались матеріали мультимедійної презентації про права дитини. Переглянувши презентацію, учні згадали про права та статус дітей в суспільстві. Учні переглянули відеокліп, в якому побачили те, як порушуються права дітей в багатьох країнах. Учасники «круглого столу» активно обговорювали вирішення правових ситуацій, пов’язаних з правами дитини. Підйом активності учасників припав на ділову гру «Хто перший?». Учні розгадували ребуси, в яких зашифровані прав а дитини і обговорювали , як вони, учні нашої школи-інтернату, здійснюють свої права. Нерозривно з правами пов’язані і обов’язки дитини: добре вчитись, посильно допомагати дорослим, дотримуватись здорового способу життя, берегти історичну і культурну спадщину свого народу. На цьому неодноразово наголошували старшокласники. Для максимального ефекту позакласного заходу вчитель дотримувалась таких принципів, як масовість, видовищність, диференційований підхід, інтерактивність.

Педагоги методичного об’єднання діляться своїм досвідом з колегами. Вчитель української мови та літератури Кузьменко О.В взяла участь в обласному ярмарку педагогічних ідей, вчителі Сиромятнікова Н.М. та Бажан О.В. розмістили свої доробки на сторінках журналу “Відкритий урок”. Вчитель історії та правознавства Андреєва С.В. запропонувала розробку свого уроку до друку в фаховому науково-методичному журналі “Історія та правознавство”.

Системи роботи вчителів гуманітарного циклу базуються на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких – зробити навчання творчим, особистісно зорієнтованим, сформувати в учнів стійкий інтерес до вивчення предмета. Педагоги працюють над формуванням життєвих та предметних компетенцій, розвитком творчих здібностей.

Закінчити свій звіт я хочу словами:

Посередній учитель розповідає…

Хороший учитель пояснює…

Кращий учитель демонструє…

Творчий учитель надихає…

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

План проведення декади предметів суспільно-гуманітарного циклу
Урок української літератури «Нерівня душ – це гірше, ніж майна» (За романом у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»)

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний,...
Отже, у процесі навчання української мови в класах технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного...

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл
Перелік навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання

Склад методичного об'єднання вчителів природничо- оздоровчих дисциплін...
Семінарів, ділові ігри, педагогічні ради, індивідуальні консультації для вчителя тощо

Білоцерківської райдержадміністрації від 25 серпня 2007 р. №335 положення
Методичне об’єднання вчителів-предметників району є структурним підрозділом методичної служби району

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100
Протягом 2015/2016 навчального року педагогічний колектив школи працював над проблемою «Створення умов для підвищення ефективності...

Програма для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного,...
України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка